Wetcheck Energie­besparing: ontdek welke verplich­tingen uw bedrijf heeft

Bent u al milieuwet proof? Doe de check! U ziet dan direct welke plichten u heeft. En u kunt meteen alle erkende energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak downloaden.

Start de Wetcheck


A. Heeft u een energiebesparingsplicht op grond van de Wet milieubeheer?

Ga verder
Selecteer eerst uw elektriciteits- en gasverbruik