Doe de MilieuWetCheck

Wetcheck Energiebesparing: ontdek welke verplichtingen uw bedrijf heeft

Bent u al milieuwet proof? Doe de check! U ziet dan direct of u een energiebesparings-, informatie-, EED audit- of energielabelplicht heeft. En u kunt meteen alle erkende energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak downloaden.

A. Heeft u een energiebesparingsplicht op grond van de Wet milieubeheer?


B. Heeft u een auditplicht op grond van de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED)?


C. Heeft u een energielabelplicht?


Doe de check